Úradné preklady

Úradné preklady nemeckých a rakúskych technických preukazov časť 1, časť 2, kúpno-predajná zmluva (jednostranná) za 39€ + zásielka.

Objednávka

Demo

Objednávka je rýchla, a jednoduchá. Obdržíte všetko potrebné pre prepravu auta ...

Nízkoemisná plaketa

plaketa

Nízkoemisnou plaketou sa dokladuje plnenie limitných emisných hodnôt ...

viac

Kontaktné údaje Trnava

Prevozné značky
Mikovíniho 8
917 01 Trnava

  • tel: +421 903 931 070
  • mail: info@prevozneznacky.com

Pon – Pia od 11:00 hod – 18:00 hod
po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Zobraziť Prevozné značky do celej EU na väčšej mape