Nízkoemisná plaketa

Čo je to nízkoemisná plaketa a na čo slúži?

Nízkoemisnou plaketou sa dokladuje plnenie limitných emisných hodnôt motorových vozidiel. Účelom nízkoemisnej plakety je povolenie vjazdu vozidiel do vyhradených ekologických mestských zón v Nemecku, ktorých začiatok a koniec je označený značkou UMWELTZONE. Pod značkou je dodatková tabuľa, ktorá informuje o emisnej triede vozidiel, ktorým je povolený vjazd do takto označenej zóny.

Vozidlá bez ekologickej známky nemôžu do zelenej zóny vchádzať, vodičom hrozí pokuta 40,-€ a trestné body do karty vodiča. To platí, aj keď vozidlo nevybavené ekologickou známkou inak splňuje emisné limity pre vydanie tejto známky. Všetko hore uvedené platí pre úplne všetky vozidlá, vrátane vozidiel registrovaných v zahraničí, ako napríklad osobné autá, nákladné vozidlá, autobusy, pre obchodníkov aj pre turistov. Z tohto dôvodu odporúčame informovať aj Vašich priateľov, ktorí hodlajú cestovať do Nemecka a vojsť do niektorej z postupne sa rozširujúcich ekologických zón.

Pre zaradenie vozidla do príslušnej emisnej triedy a vydanie odpovedajúcej plakety stačí zákazníkovi predložiť originál dokladu od vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz.

CENA:

- 1ks - 5ks -17,90 s DPH 
- 6ks - 10ks - 15,90 
- 11ks - 20ks - 14,90 
- 21ks a viac 13,90

Viac informácií tu:

Kontaktné údaje Trnava

Prevozné značky
Priemyselná 1
917 01 Trnava

  • mail: info@prevozneznacky.com
  • tel: +421 903 931 070
  • http://www.prevozneznacky.com

Otváracie hodiny pobočka TRNAVA

Pon – Pia od 8:00 hod – 17:00 hod
po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Zobraziť Prevozné značky do celej EU na väčšej mape