Homologizácia automobilov dovezených z USA, UAE a tretích krajín

Ponúkame komplexne služby spojene s prihlasovaním automobilov dovezených z USA, UAE a tretích krajín. 

Po vylodení Vám zabezpečíme značky na prepravu vozidla do domovského štátu. 

Zabezpečíme termín v skúšobni automobilov kde Vám vystavia technický opis vozidla na základe ktorého vieme vystaviť technický preukaz so zapísanou homologizáciou.