Prevozné značky - preprava po Slovensku

Slovenské prevozné značky

Zvláštne evidenčné čísla typu "C"

Sprostredkovanie prevozu vozidla v rámci Slovenskej republiky pre vozidla do 3,5t a nad 3,5t Vám zabezpečíme prostredníctvom slovenských prevozných značiek typu "C" 

Tieto značky Vám vieme zapožičať za poplatok na ľubovoľný počet dní. K značkám je uzatvorené zákonné poistenie zodpovednosti za škodu.Tieto značky sú určené na prepravu vozidiel do 3,5t a nad 3,5t na kontrolu originality, technickú kontrolu, emisnú kontrolu, skúšobné a predvádzacie jazdy v rámci Slovenskej republiky.

Pre zapožičanie týchto značiek je potrebný občiansky preukaz a kópia technického preukazu.

Prevozné značky typu C na ľubovoľný počet vozidiel
(tieto značky sú použiteľné na viac vozidiel a v cene je už zahrnuté zákonné poistenie)
- zapožičanie na 3 dni - 40€ s DPH
- zapožičanie na 4 dní - 50€ s DPH
- zapožičanie na 5 dní - 60€ s DPH
- zapožičanie na 6 dní - 70€ s DPH
- zapožičanie na 7 dní - 80€ s DPH
- zapožičanie na 8 dní - 90€ s DPH
- zapožičanie na 9 dní - 100€ s DPH
- zapožičanie na 10 dní – 110€ s DPH
- 11 dní a viac dohodou

Zaslanie v rámci SR -10€ s DPH
Vratná záloha 100.- €

Bližšie informácie o podmienkach zapožičania týchto značkách dostanete na telefónom čísle uvedenom v kontakte.

Zákon o cestnej premávke - §127 - §132 - Zvláštne evidenčné čísla