Ekologická plaketa Nemecko

Čo je to "ekologická plaketa Nemecko" a na čo slúži?

Ekologickou plaketou sa dokladuje plnenie limitných emisných hodnôt motorových vozidiel. Účelom ekologickej plakety je povolenie vjazdu vozidiel do vyhradených ekologických mestských zón v Nemecku, ktorých začiatok a koniec je označený značkou UMWELTZONE. Pod značkou je dodatková tabuľa, ktorá informuje o emisnej triede vozidiel, ktorým je povolený vjazd do takto označenej zóny.

Vozidlá bez ekologickej známky nemôžu do zelenej zóny vchádzať, vodičom hrozí pokuta 40,-€ a trestné body do karty vodiča. To platí, aj keď vozidlo nevybavené ekologickou známkou inak splňuje emisné limity pre vydanie tejto známky. Všetko hore uvedené platí pre úplne všetky vozidlá, vrátane vozidiel registrovaných v zahraničí, ako napríklad osobné autá, nákladné vozidlá, autobusy, pre obchodníkov aj pre turistov. Z tohto dôvodu odporúčame informovať aj Vašich priateľov, ktorí hodlajú cestovať do Nemecka a vojsť do niektorej z postupne sa rozširujúcich ekologických zón.

Pre zaradenie vozidla do príslušnej emisnej triedy a vydanie odpovedajúcej plakety stačí zákazníkovi predložiť originál dokladu od vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz.

CENA:

1 ks - 5 ks -17,90 s DPH 
6 ks - 10 ks - 15,90
 s DPH 
11 ks - 20 ks - 14,90
 s DPH
21 ks - 30 ks - 13,90 s DPH
31 ks - 50 ks - 11,90 s DPH
51 ks a viac - dohoda istá

Mapa emisných zón v Nemecku: